Välkommen till BirkaArtist.com!

Välkommen till hemsidan där du kan få information om artister av alla de slag. Här hittar Du information om utställningar, evenemang, skivor m.m.

Du som är artist, konstnär, författare, skådespelare eller annat slag av kulturgeni, välkommen att komma med på Birkaartist hemsida. Meddela ditt namn och om Du har en hemsida som kontakt och om Du har spelningar, utställningar. Detta är KOSTNADSFRITT, så kom igen, ju snabbare vi har dina uppgifter ju snabbare är Du givetvis med på Birkaartists hemsida.